Judith SARGENTINI : Explications de vote écrites 

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 183 du règlement intérieur.

Rapport 2018 sur la Turquie (A8-0091/2019 - Kati Piri) NL  
 

Ik onderschrijf de bevindingen van dit verslag over de zorgwekkende ontwikkelingen in Turkije onder het bewind van Erdogan. Hoewel de noodtoestand is opgeheven is die met nieuwe wetgeving de facto permanent geworden. Terecht worden in dit verslag in sterke bewoordingen zorgen geuit over onder andere de erosie van de Turkse rechtsstaat, de talloze arrestaties zonder deugdelijk bewijs, het inperken van het vrije woord, de vrijheid van godsdienst en mensenrechtenschendingen van LHBTI-personen. Ik steun deze kritische bevindingen volledig.
Het verslag roept op tot een formele opschorting van de onderhandelingen met Turkije. In het licht van de grote kloof tussen de Kopenhagencriteria en de negatieve ontwijkingen in Turkije is een dergelijke oproep begrijpelijk. Deze stap zou echter de kans op positieve ontwikkelingen in Turkije die ook in het Europees belang zijn verkleinen. Nauwe samenwerking met progressieve en democratische hervormingskrachten in Turkije blijven essentieel om de kansen op democratisering van Turkije zo groot mogelijk te maken. Een formele opschorting betekent de facto dat ook als democratische krachten in Turkije terrein herwinnen, het heropenen van onderhandelingen met Turkije onmogelijk wordt. Ik pleit voor een voortzetting van de bevriezing van de onderhandelingen, die alleen onder voorwaarde van geloofwaardige democratische hervormingen heropend kunnen worden en heb mij daarom bij de eindstemming onthouden.

Le droit à manifester pacifiquement et l'usage proportionné de la force (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) EN  
 

Although deeply committed to the right to demonstrate, we voted against the resolution on the right to demonstrate as supported by the European right-wing parties. We believe it is a resolution a minima that fails to draw consequences from the violence that occurred during the recent demonstrations in several Member States, including France. While recalling the fundamental importance of the right to peaceful demonstration, this text should have been the opportunity to strongly condemn violent repression, to denounce the recent adoption of restrictive laws on freedom of assembly in certain countries such as France, Spain and Poland, and finally to launch a European initiative against the use of the so-called ‘less-lethal weapons’.
We, Members of the Greens/EFA group, would have preferred a more explicit condemnation of the use of violent and disproportionate interventions by state authorities, particularly in France, Spain, the United Kingdom and Romania. Through this resolution, we wanted to call for an EU-wide ban on flash-balls and LBD40 weapons that are responsible for many injuries and even deaths during demonstrations. Those are demands from the ecologists, demands that are unfortunately not covered by the resolution adopted today. For a more detailed overview of our requests, see the motion for a resolution B8-0104/2019.

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) NL  
 

Allereerst mijn medeleven met de slachtoffers van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Straatsburg van gisterenavond en met hun naasten. Het laat zien hoe kwetsbaar we zijn als Europese samenleving.
Het eindverslag van de terrorismecommissie bevat belangrijke adviezen aan de Unie en lidstaten. Ik steun de oproep om de samenwerking tussen nationale veiligheidsdiensten verder te verbeteren: onze Europese binnengrenzen mogen geen belemmering vormen om aanslagen te voorkomen en daders snel te arresteren en veroordelen. Ook steun ik de adviezen voor betere preventiestrategieën en voldoende middelen op lokaal niveau om radicalisering tegen te gaan in de samenleving en in gevangenissen in het bijzonder.
De groene fractie heeft 173 amendementen ingediend alsmede talrijke amendementen voor de plenaire stemming om deze aspecten zo goed mogelijk op te nemen en om enkele niet op feiten gebaseerde elementen te schrappen. Helaas is dat slechts gedeeltelijk gelukt. Het eindverslag roept op tot meer blinde, geautomatiseerde gegevensverzameling die minder effectief is en op gespannen voet staat met een open en vrije samenleving waarin onschuldige burgers beschermd zijn. Ik pleit in plaats daarvan voor meer menselijke capaciteit voor gerichte surveillance in lijn met de relevante uitspraken van het Hof van Justitie. Ook hebben rechtse fracties de migratieproblematiek onzorgvuldig met terrorisme vermengd.
Ik onthield mij daarom van stemming.

Lutte contre le terrorisme (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) EN  
 

I would like to explain why I voted against the directive on combating terrorism. While I agree with the general objective of harmonising the definitions of terrorist offences at EU level, I believe this directive contains major flaws:
– I am concerned about the definitions of terrorist offences in Article 3, since they include destruction of infrastructure likely to cause ‘a major economic loss’. Governments could use this to muzzle acts of civil disobedience or NGOs, including environmental groups. I believe that terrorism should be an act of violence that endangers human lives, not business.
– I am alarmed by Article 5 on public provocation to terrorism, which criminalises the ‘indirect’ provocation to commit a terrorist offence. Nobody knows what this entails. It is likely to lead to abuses to freedom of expression. Read in line with Article 21 on the blocking of websites, the notion of indirect provocation is very dangerous.
– Finally, I am critical of Article 9 on the criminalisation of travelling. I still do not see the point of criminalising the travelling in itself, since other offences are enough to prosecute a suspected foreign fighter. The fact that intra-EU travels are also covered makes me anxious for our freedom of movement.

Contact