Monica MACOVEI : 8ème législature 

Groupes politiques 

 • 01-07-2014 / 26-10-2015 : Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) - Membre
 • 27-10-2015 / 28-10-2015 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre
 • 29-10-2015 / 12-12-2016 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre du bureau
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre du bureau
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre du bureau
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre
 • 05-07-2017 / 03-07-2018 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre du bureau
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre du bureau

Partis nationaux 

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Democrat-Liberal (Roumanie)
 • 23-03-2015 / 01-07-2019 : Independent (Roumanie)

Présidente 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Albanie

Membre 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission du contrôle budgétaire
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Albanie
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Conférence des présidents des délégations
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission du contrôle budgétaire
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l'évasion fiscale

Membre suppléante 

 • 01-07-2014 / 26-10-2015 : Commission des affaires étrangères
 • 14-07-2014 / 26-10-2015 : Délégation pour les relations avec les États-Unis
 • 11-05-2016 / 18-01-2017 : Commission des affaires étrangères
 • 03-06-2016 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec les États-Unis
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des affaires étrangères
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Commission spéciale sur le terrorisme

Activités parlementaires principales 

Contributions aux débats en séance plénière 
Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur 
Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif 
Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur 
Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’OLAF  
- LIBE_AD(2019)629629 -  
-
LIBE 
AVIS sur le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020  
- LIBE_AD(2017)612221 -  
-
LIBE 
AVIS sur la mobilisation de la marge pour imprévus en 2017  
- LIBE_AD(2016)589356 -  
-
LIBE 

Avis - en tant que rapporteur fictif 
Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur le rapport annuel 2016 sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude  
- LIBE_AD(2018)615289 -  
-
LIBE 
AVIS sur les mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui divulguent, au nom de l’intérêt public, des informations confidentielles d’entreprises et d’organismes publics  
- LIBE_AD(2017)606049 -  
-
LIBE 
AVIS sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 

Proposition(s) de résolution 
Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales 
Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations 
Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires 

Explications de vote écrites 
Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Couper les sources de revenus des djihadistes - cibler le financement du terrorisme (A8-0035/2018 - Javier Nart) RO  
 

Terorismul este finanțat în mare parte de banii spălați, care provin din activități de crimă organizată. Banii spălați sunt 3 și 4 trilioane de dolari anual. Băncile care nu fac tranzacții online, deci transparente, trebuie să rămână fără licențe.
Sursele terorismului sunt diverse. Pe lângă spălarea de bani, finanțările se fac prin donații prin intermediul asociațiilor nonprofit și strângeri de fonduri pe platforme online.
„Fără bani, jihadul moare”!
Este important ca unitățile de informații și analiză financiară să coopereze cu agențiile de informații și justiția, atât în interiorul statelor membre, cât și transfrontalier. La fel de importantă este investigarea documentelor publicate de jurnaliștii de investigație care au făcut descoperiri privind fraudele fiscale, spălarea de bani și corupția în milioane de documente, în Paradise și Panama Papers sau Laundromatul din Azerbaidjan.

Projet de recommandation à la suite de l'enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale (B8-0660/2017) RO  
 

Trebuie să oprim grupul criminal care a pus stăpânire peste o mare parte din finanțele lumii prin transferuri și mutări de bani și proprietăți invizibile pentru orice control.
În primul rând, trebuie să garantăm accesul public necondiționat la beneficiarii reali ai tuturor companiilor și trusturilor economice, de moștenire, de caritate, toate, pentru că orice „poartă lăsată deschisă” va duce la mutarea banilor murdari.
Trebuie să interzicem acțiunile la purtător, prin care companii, bani, proprietăți se mută dintr-o mână în alta, în mod invizibil, anonim și necontrolat.
Trebuie să excludem posibilitatea înființării unor societăți fictive de tip „cutie poștală”, care există numai pentru evaziunea fiscală și spălarea de bani.

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (A8-0351/2017 - Michael Gahler) RO  
 

Niciun stat membru nu poate face față singur la provocările de astăzi. Trebuie să vorbim cu o singură voce și să construim o Uniune a securității și a apărării.
Mă bucură că am făcut progrese în această direcție, de la adoptarea Strategiei globale pentru politica externă și de securitate a Uniunii, în iunie 2016. Dar mai avem pași importanți.
O strategie coerentă privind politicile de securitate și apărare înseamnă întărirea parteneriatului cu NATO, schimbul de informații în timp real, mobilizarea resurselor pe cercetare, training, coordonarea planurilor de apărare naționale și activarea imediată a Fondului european de apărare, pentru asigurarea unor operațiuni rapide și eficiente. Viața fiecărui cetățean european este o prioritate.

Questions écrites 
Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017) 
***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

Déclaration écrite sur la nécessité d’un comportement responsable des entreprises en ce qui concerne l’investissement dans les pays en développement  
- P8_DCL(2016)0133 - Caduque  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Date d'ouverture : 12-12-2016
Échéance : 12-03-2017
Nombre de signataires : 103 - 13-03-2017
Déclaration écrite concernant les disparitions d’enfants réfugiés  
- P8_DCL(2016)0119 - Caduque  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Date d'ouverture : 21-11-2016
Échéance : 21-02-2017
Nombre de signataires : 45 - 22-02-2017
Déclaration écrite concernant les personnes atteintes du syndrome de Down  
- P8_DCL(2016)0118 - Caduque  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Date d'ouverture : 21-11-2016
Échéance : 21-02-2017
Nombre de signataires : 69 - 22-02-2017

Déclarations