Norica NICOLAI : 8ème législature 

Groupes politiques 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) - Membre
 • 07-07-2014 / 04-11-2014 : Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe - Membre
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe - Vice-présidente
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe - Vice-présidente

Partis nationaux 

 • 01-07-2014 / 11-10-2015 : Partidul Naţional Liberal (Roumanie)
 • 12-10-2015 / 20-06-2016 : Independent (Roumanie)
 • 21-06-2016 / 01-07-2019 : ALDE Romania (Roumanie)

Membre 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de la pêche
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à la commission parlementaire d'association UE-Moldavie
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de la pêche

Membre suppléante 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commission des affaires étrangères
 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commission du contrôle budgétaire
 • 07-07-2014 / 12-10-2015 : Commission des affaires économiques et monétaires
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Commission des affaires étrangères
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Commission du développement régional
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Sous-commission "sécurité et défense"
 • 13-10-2015 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des affaires étrangères
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission du développement régional
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sous-commission "sécurité et défense"

Activités parlementaires principales 

Contributions aux débats en séance plénière 
Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur 
Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur 
Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur une stratégie de l'Union pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne  
- PECH_AD(2015)552090 -  
-
PECH 

Avis - en tant que rapporteur fictif 
Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil  
- REGI_AD(2018)628643 -  
-
REGI 
AVIS sur les régions en retard de développement dans l’Union européenne  
- PECH_AD(2018)612274 -  
-
PECH 
AVIS sur le thème «Accélérer l’innovation pour une énergie propre»  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 

Proposition(s) de résolution 
Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales 
Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Petites interpellations 
Les petites interpellations avec demande de réponse écrite, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 130 bis et annexe III du règlement intérieur.

Grandes interpellations 
Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires 

Explications de vote écrites 
Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Demandes transfrontalières de restitution des œuvres d’art et des biens culturels volés au cours de pillages perpétrés en période de conflit armé et de guerre (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că problema operelor de artă și a bunurilor furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor reprezintă un subiect important pentru foarte mulți cetățeni europeni care așteaptă din partea Uniunii Europene susținere legislativă în ceea ce privește rezolvarea proceselor în care se află. Aspectul transnațional și internațional al acestor cereri și procese de recuperare și restituire reprezintă un impediment în concluzionarea acestora într-un timp rezonabil. Având în vedere angajamentele Uniunii Europene și ale statelor membre la nivel internațional în susținerea demersurilor de găsire și recuperare a bunurilor și operelor de artă furate în timpul conflictelor armate și al războaielor, doresc să subliniez importanța pe care o are implicarea tuturor instituțiilor naționale și europene vizate.

Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) RO  
 

Am votat împotriva acestui raport deoarece consider că atât propunerea Comisiei Europene, cât și amendamentele adoptate de către Parlamentul European încalcă Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, introduc măsuri arbitrare și politice de stopare a fondurilor europene pentru statele membre și pedepsesc cetățenii europeni pentru deciziile politice luate de către guverne. Țin să subliniez că aspectele privind sistemul judiciar și organizarea acestuia țin de subsidiaritate, iar prin adoptarea acestui raport se încalcă în mod direct Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și principiile acestuia. Faptul că nu există o listă clară a criteriilor de evaluare în funcție de care se vor lua aceste decizii va duce, cu siguranță, la măsuri subiective și arbitrare. În ceea ce privește evaluatorii, faptul că această analiză va fi făcută doar de către Comisia Europeană, instituție cu o conducere politică, și nu de către un număr de experți imparțiali reprezintă un alt semnal că această inițiativă se dorește a fi una pur politică. Desigur, înțeleg nevoia Comisiei de a redistribui fondurile europene după bunul plac și de a găsi soluții după retragerea Marii Britanii din UE, dar cred că acest proiect va duce la mult mai multă dezbinare și va spori neîncrederea în instituțiile UE.

Rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne d'investissement (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că opiniile exprimate de către raportor sunt extrem de relevante în ceea ce privește raportul anual al activităților financiare ale BEI. Subliniez faptul că Banca Europeană de Investiții trebuie să continue să investească în IMM-uri, să sprijine sectoarele economice care nu s-au recuperat complet după criza financiară și să continue să susțină investițiile și proiectele din zonele defavorizate ale Uniunii Europene. Acest raport reliefează atât aspectele pozitive ale activității financiare a BEI, cât și acele aspecte ce trebuie îmbunătățite în perioada următoare, ceea ce va ajuta la o funcționare din ce în ce mai bună a BEI și va încuraja direcționarea fondurilor către proiectele și sectoarele financiare critice pentru dezvoltarea economică a statelor membre și a Uniunii Europene.

Questions écrites 
Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017) 
***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

Déclaration écrite sur la cartographie internationale des gisements de déchets flottants  
- P8_DCL(2016)0093 - Caduque  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 86 - 13-12-2016
Déclaration écrite sur les enfants restés dans le pays d'origine de leurs parents partis travailler à l'étranger  
- P8_DCL(2016)0086 - Caduque  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 59 - 13-12-2016
Déclaration écrite sur l’accessibilité du logement pour les communautés vulnérables  
- P8_DCL(2016)0074 - Caduque  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 91 - 13-12-2016

Déclarations 

Déclaration d''intérêts financiers