Keith TAYLOR : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Green Party (an Ríocht Aontaithe)

Comhalta 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Comhalta ionadaíoch 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
  • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Toscaireacht don chaidreamh leis an bPalaistín
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
  • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis an bPalaistín

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the implementation report as regards Regulation 1/2005 on the protection of animals during transport within and outside the EU EN  
- TRAN_AD(2018)626972 -  
-
TRAN 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services EN  
- TRAN_AD(2017)595734 -  
-
TRAN 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION implementation report as regards Regulation 1/2005 on the protection of animals during transport within and outside the EU EN  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint, agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/22/CE  
- TRAN_AD(2018)627831 -  
-
TRAN 
TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár spáis an Aontais agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010, Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013, Rialachán (AE) Uimh. 377/2014 agus Cinneadh 541/2014/AE  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

EN  
 

. – Today, I abstained in the vote on the state of play of negotiations with the UK. I did so because in all conscience I do not believe that sufficient progress has been made affecting the island of Ireland.
The joint report of the UK and the EU talks of an ‘intention’ to protect North-South cooperation and to avoid a hard border between the two – and if this is impossible through an overall EU-UK relationship, then through full alignment with those single market and customs union (SMCU) rules which support North-South cooperation.
What this means in effect is that the UK position is saying it will leave the SMCU (which inevitably means that there will be a hard border, which is unacceptable to the Irish Government and therefore the EU27), or that there will be full alignment with CU/SM (which is unacceptable to the DUP, on whose support the Conservatives depend).
I do not recognise that intent as either achievable or sufficient.
I accept some progress has been made on the financial settlement, but many citizens’ rights issues remain unresolved. At least the second phase of discussions will enable development of legal texts for the withdrawal agreement.

EN  
 

Regrettably, the Greens/EFA group had to vote against the Riquet report on the EU-Morocco Aviation Agreement on 24 October 2017, due to the unsatisfactory statement of the Commission in plenary prior to the vote.
The Commission confirmed that this Agreement applies to the territory of Western Sahara and that its wording and geographic scope mirrors that of the EU-Morocco Fisheries Agreement in its territorial application.
The arguments put forward by the Commission are unconvincing since the Aviation Agreement applies to the territory of and the airspace above Western Sahara, and not to the maritime waters of the latter. Dakhla and Laayoune Airports are located on this territory.
The Aviation Agreement fails to comply with the ruling of the Court of Justice of the European Union (CJEU) of 21 December 2016, Polisario vs Council, which required the EU to consider Western Sahara and Morocco as two distinct and separate territories. Moreover, the Commission did not demonstrate that it had secured the consent of the people of Western Sahara to this Agreement, as also required by the CJEU.
We call on the Council to take urgent corrective action to conform with European law and to respect the territorial integrity of Western Sahara.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the need for the Trans-European Transport Network (TEN-T) to support regional accessibility EN  
- P8_DCL(2016)0129 - Tite ar lár  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Dáta oscailte : 12-12-2016
Dáta don titim ar lár : 12-03-2017
Líon na sínitheoirí : 106 - 13-03-2017
Dearbhú i scríbhinn on the conservation and welfare of Asian elephants EN  
- P8_DCL(2015)0062 - Tite ar lár  
Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK  
Dáta oscailte : 14-10-2015
Dáta don titim ar lár : 14-01-2016
Líon na sínitheoirí : 87 - 15-01-2016
Dearbhú i scríbhinn on the creation of a one-stop shop for animal welfare EN  
- P8_DCL(2015)0022 - Tite ar lár  
Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ  
Dáta oscailte : 27-05-2015
Dáta don titim ar lár : 27-08-2015
Líon na sínitheoirí : 84 - 26-08-2015

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais