Minodora CLIVETI
 • Minodora
  CLIVETI
 • an Rómáin
 • Dáta Breithe: 24 Deireadh Fómhair 1955, Adjud

Grúpaí polaitiúla

 • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (an Rómáin)

Comhalta

 • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Mholdóiv
 • 23.05.2012 / 30.06.2014 : An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

Comhalta ionadaíoch

 • 21.05.2012 / 30.06.2014 : An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne
 • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest
 • 21.05.2012 / 30.06.2014 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Toscaireacht chun na gCoistí um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Airméin, den AE agus den Asarbaiseáin agus den AE agus den tSeoirsia
 • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Toscaireacht don chaidreamh le Ceanada

Gníomhaíochtaí na Parlaiminte sa suí iomlánach - an 7ú téarma parlaiminteach

Óráidí sa suí iomlánach

304

  Protection of species of wild fauna and flora (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

  Reducing the consumption of lightweight plastic carrier bags (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

  Enhanced cooperation between Public employment services (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.7)

  Tripartite social summit for growth and employment (A7-0136/2014 - Csaba Őry)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.38)

  Posting of workers in the framework of the provision of services (debate)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

2

  REPORT on specific actions in the Common Fisheries Policy for developing the role of women

FEMM PECH
30-01-2014 A7-0070/2014

  REPORT on gender aspects of the European Framework of National Roma Inclusion Strategies

FEMM
25-10-2013 A7-0349/2013

Tuairimí - mar rapóirtéir

4

  OPINION EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

  OPINION on The EU comprehensive approach and its implications for the coherence of EU external action

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

  OPINION on 2011 discharge: EU general budget, Section III, Commission

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2011

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

6

  OPINION on a 2030 framework for climate and energy policies

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

  OPINION on women with disabilities

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

  OPINION on the Millennium Development Goals – defining the post-2015 framework

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

  OPINION on an agenda for adequate, safe and sustainable pensions

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

  OPINION on the impact of the economic crisis on gender equality and women’s rights

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Tairiscintí i gcomhair rún

10

  Joint motion for a resolution on violence against women in India

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Is sa teanga bhunaidh amháin atá fáil ar an tairiscint i gcomhair rúin seo.

  Joint motion for a resolution on the situation in the Democratic Republic of the Congo

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

NB: Is sa teanga bhunaidh amháin atá fáil ar an tairiscint i gcomhair rúin seo.

  Joint motion for a resolution on the elections in Georgia

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

NB: Is sa teanga bhunaidh amháin atá fáil ar an tairiscint i gcomhair rúin seo.

  Motion for a resolution on the elections in Georgia

17-10-2012 B7-0470/2012

  Joint motion for a resolution on ending female genital mutilation

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

  Motion for a resolution on ending female genital mutilation

11-06-2012 B7-0307/2012

Dearbhuithe i scríbhinn

4

  Written declaration on fighting prostate cancer in the European Union

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Tite ar lár

Mionsonraí

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Dáta oscailte : 13-01-2014
Dáta don titim ar lár : 13-04-2014
Líon na sínitheoirí : 162 - 14-04-2014

  Written declaration on education and employment for persons with autism spectrum disorders and similar challenges

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Tite ar lár

Mionsonraí

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Dáta oscailte : 09-12-2013
Dáta don titim ar lár : 09-03-2014
Líon na sínitheoirí : 160 - 10-03-2014

  Written declaration on promoting legal literacy

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Tite ar lár

Mionsonraí

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Dáta oscailte : 09-09-2013
Dáta don titim ar lár : 09-12-2013
Líon na sínitheoirí : 58 - 10-12-2013

  Written declaration on the protection of children in cases of abduction, including in the context of child custody disputes

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Tite ar lár

Mionsonraí

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Dáta oscailte : 09-09-2013
Dáta don titim ar lár : 09-12-2013
Líon na sínitheoirí : 91 - 10-12-2013

Ceisteanna parlaiminteacha

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Coimisiún

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Coimisiún

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Coimisiún

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Coimisiún

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Coimisiún

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Coimisiún

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Coimisiún

Dearbhuithe (7ú téarma parlaiminteach)

Dearbhú um leasanna airgeadais