István UJHELYI : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

HU  
 
Written explanations of vote 
HU  
 
Written explanations of vote 
HU  
 
Written explanations of vote 

Teagmháil