Tamás MESZERICS : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lehet Más A Politika (an Ungáir)

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Rúis
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhpháirtíochta de AE agus den Airméin, chun an Choiste Pharlaimintigh Comhair de AE agus den Asarbaiseáin agus chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais de AE agus den tSeoirsia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest
 • 01-03-2016 / 18-01-2017 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training for the financial year 2017 EN  
- EMPL_AD(2019)629756 -  
-
EMPL 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2017 EN  
- EMPL_AD(2019)629762 -  
-
EMPL 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) for the financial year 2017 EN  
- EMPL_AD(2019)629763 -  
-
EMPL 

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on unpaid and low-quality internships EN  
- P8_DCL(2016)0031 - Tite ar lár  
Siôn SIMON , Maria ARENA , Brando BENIFEI , Sylvie GUILLAUME , Edouard MARTIN , Evelyn REGNER , Jutta STEINRUCK , Tamás MESZERICS , Laura AGEA , Tiziana BEGHIN  
Dáta oscailte : 11-04-2016
Dáta don titim ar lár : 11-07-2016
Líon na sínitheoirí : 146 - 12-07-2016
Dearbhú i scríbhinn on an EU rail disability pass EN  
- P8_DCL(2015)0038 - Tite ar lár  
Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL  
Dáta oscailte : 07-09-2015
Dáta don titim ar lár : 07-12-2015
Líon na sínitheoirí : 146 - 08-12-2015
Dearbhú i scríbhinn on asbestos EN  
- P8_DCL(2015)0037 - Tite ar lár  
Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Guillaume BALAS , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL  
Dáta oscailte : 07-09-2015
Dáta don titim ar lár : 07-12-2015
Líon na sínitheoirí : 132 - 08-12-2015

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais