Jérôme LAVRILLEUX : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta 
Toscaireacht don chaidreamh le Ceanada 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla 
An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne 
Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosaint do dhaoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais  
- AFCO_AD(2018)623888 -  
-
AFCO 
Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 

Teagmháil