David BORRELLI : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta 
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 
Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Mashreq 
Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas 
Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (IPA III)  
- INTA_AD(2018)628720 -  
-
INTA 
Tuairimí - mar rapóirtéir 

Teagmháil