Marco AFFRONTE : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : An Grúpa d’Eoraip na Saoirse agus an Daonlathais Dhírigh - Comhalta
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Feisirí Neamhcheangailte
 • 20-10-2014 / 10-01-2017 : An Grúpa d’Eoraip na Saoirse agus an Daonlathais Dhírigh - Comhalta
 • 11-01-2017 / 01-07-2019 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 10-01-2017 : Movimento 5 Stelle (an Iodáil)
 • 11-01-2017 / 25-02-2019 : Independent (an Iodáil)
 • 26-02-2019 / 01-07-2019 : Federazione dei Verdi (an Iodáil)

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Iascach
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais d’AE-den Albáin
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Iascach

Comhalta ionadaíoch 

 • 10-07-2014 / 10-01-2017 : An Coiste um Achainíocha
 • 14-07-2014 / 11-05-2015 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais d’AE-de Mhontainéagró
 • 17-11-2014 / 10-01-2017 : An Toscaireacht don chaidreamh le Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on an EU strategy for the Adriatic and Ionian region EN  
- ENVI_AD(2015)557240 -  
-
ENVI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down a prohibition on driftnet fisheries, amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 812/2014, (EC) No 2187/2005 and (EC) No 1967/2006 and repealing Council Regulation (EC) No 894/97 EN  
- ENVI_AD(2015)539866 -  
-
ENVI 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC EN  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
OPINION on the role of EU regions and cities in implementing the COP 21 Paris Agreement on climate change EN  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Ceisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA  
Féadfaidh Feisirí ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a chur ar BCE maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Cuirtear na ceisteanna sin faoi bhráid Chathaoirleach an choiste fhreagraigh ar dtús. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on reconsidering whether to build the new Lyon-Turin high-speed rail line EN  
- P8_DCL(2016)0111 - Tite ar lár  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Dáta oscailte : 24-10-2016
Dáta don titim ar lár : 24-01-2017
Líon na sínitheoirí : 43 - 25-01-2017
Dearbhú i scríbhinn on the international mapping of floating garbage patches EN  
- P8_DCL(2016)0093 - Tite ar lár  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Dáta oscailte : 12-09-2016
Dáta don titim ar lár : 12-12-2016
Líon na sínitheoirí : 86 - 13-12-2016
Dearbhú i scríbhinn on the reduction of microplastic pollution EN  
- P8_DCL(2016)0006 - Tite ar lár  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Dáta oscailte : 01-02-2016
Dáta don titim ar lár : 01-05-2016
Líon na sínitheoirí : 340 - 02-05-2016

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais