Sven SCHULZE : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht 

Comhalta 

An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 
An Coiste um Achainíocha 
An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Thoir Theas agus Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN) 

Teagmháil