Julia REDA : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 18-12-2016 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Leas-Chathaoirleach
 • 19-12-2016 / 01-07-2019 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Leas-Chathaoirleach

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Piratenpartei Deutschland (an Ghearmáin)

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Achainíocha
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Toscaireacht don chaidreamh leis an India
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : An Coiste Fiosrúcháin um Thomhais Astaíochtaí san Earnáil Gluaisteán
 • 19-01-2017 / 13-03-2018 : An Coiste um Achainíocha
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on preventing the dissemination of terrorist content online EN  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast) EN  
- IMCO_AD(2018)623902 -  
-
IMCO 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and the Network of National Coordination Centres EN  
- IMCO_AD(2019)630409 -  
-
IMCO 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó seirbhísí idirghabhála ar líne  
- JURI_AD(2018)628386 -  
-
JURI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services EN  
- ITRE_AD(2018)627047 -  
-
ITRE 

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on increasing consumer protection in relation to mismatches between advertised and actual broadband speeds EN  
- P8_DCL(2016)0045 - Tite ar lár  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Dáta oscailte : 27-04-2016
Dáta don titim ar lár : 27-07-2016
Líon na sínitheoirí : 109 - 28-07-2016
Dearbhú i scríbhinn on supporting the growth of accessible toilets for people with disabilities in the EU EN  
- P8_DCL(2016)0044 - Tite ar lár  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Dáta oscailte : 27-04-2016
Dáta don titim ar lár : 27-07-2016
Líon na sínitheoirí : 124 - 28-07-2016

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais