Ulrike MÜLLER : Baile 

Cathaoirleach 

An Toscaireacht don chaidreamh leis an Astráil agus leis an Nua-Shéalainn 

Comhalta 

CPDE  
Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí 
An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 
An Coiste um Achainíocha 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Theas 
An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil