Bolesław G. PIECHA : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (an Pholainn)

Cathaoirleach 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh den Cariforum-AE

Leas-Chathaoirleach 

 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : An Coiste Speisialta um nós imeachta údaraithe AE maidir le lotnaidicídí

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh den Cariforum-AE
 • 17-09-2014 / 24-11-2014 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : An Coiste Speisialta um nós imeachta údaraithe AE maidir le lotnaidicídí

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne
 • 25-11-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 03-06-2015 / 01-07-2015 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 19-05-2016 / 16-06-2016 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC EN  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
OPINION on a comprehensive European industrial policy on artificial intelligence and robotics EN  
- ENVI_AD(2018)623609 -  
-
ENVI 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2019 EN  
- ENVI_AD(2019)631843 -  
-
ENVI 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2017 EN  
- ENVI_AD(2019)627683 -  
-
ENVI 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2017 EN  
- ENVI_AD(2019)627699 -  
-
ENVI 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais