Josep-Maria TERRICABRAS : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Leas-Chathaoirleach

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Esquerra Republicana de Catalunya (an Spáinn)

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus de Mheicsiceo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach
 • 19-01-2017 / 13-03-2018 : An Coiste um Achainíocha
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Achainíocha
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh d’AE-do Thuaisceart na Macadóine
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 18-09-2017 / 14-11-2018 : An Coiste Speisialta um Sceimhlitheoireacht
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : An Coiste um Achainíocha

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework EN  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of the Union's budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States EN  
- LIBE_AD(2018)629627 -  
-
LIBE 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár um Chearta agus Luachanna  
- AFCO_AD(2018)628563 -  
-
AFCO 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework EN  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument EN  
- LIBE_AD(2018)625583 -  
-
LIBE 
OPINION on implementation of the Treaty provisions related to EU citizenship EN  
- PETI_AD(2018)623689 -  
-
PETI 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

EN  
 

. – I voted against the resolution of 31 January 2019 on the situation in Venezuela, which recognises Mr Guaidó as the legitimate interim President of Venezuela. I decided to vote against this resolution because my position was fully covered by the resolution tabled by my own group –Greens/EFA – in which there is no unilateral recognition of Mr Guaidó as President of Venezuela, but instead there is a condemnation of the escalation of violence in Venezuela, as well as an honest call on all sides to enter into an inclusive and credible dialogue aimed at finding a long-term and lasting solution.

EN  
 

. – We voted against the EU Citizenship Report 2017. This report includes a paragraph (Recital G) that is completely unacceptable. Surprisingly enough, the EPP had collected 77 signatures to table an amendment to supress this paragraph, including 6 members of the Partido Popular who ended up withdrawing their signatures. However, by virtue of Rule 169(5) that establishes that where an amendment is withdrawn by its author it shall fall unless it is immediately taken over by another Member, 7 other MEPs stamped their signatures in support of the amendment and it was finally put to vote in plenary. The amendment fell by an extremely narrow margin (256 in favour vs. 285 against the deletion of that very paragraph, with 102 abstentions) and thus, Recital G remained in the final text of the resolution, which forced our vote against the whole report. We strongly deplore the wording and content of this paragraph. Changes in the borders of a Member State can happen as a result of a democratic exercise, when a majority of citizens express their will in a peaceful democratic mandate. Democracy is, after all, one of the values enshrined in Article 2 of the TEU.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on taxation applied to women’s sanitary products such as tampons EN  
- P8_DCL(2016)0089 - Tite ar lár  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Dáta oscailte : 12-09-2016
Dáta don titim ar lár : 12-12-2016
Líon na sínitheoirí : 109 - 13-12-2016
Dearbhú i scríbhinn on the promotion of multilingualism in the European Union EN  
- P8_DCL(2015)0064 - Tite ar lár  
Ilhan KYUCHYUK , Andrejs MAMIKINS , Csaba SÓGOR , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest MARAGALL , Ivan JAKOVČIĆ , Petr JEŽEK , Ivo VAJGL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Jozo RADOŠ  
Dáta oscailte : 26-10-2015
Dáta don titim ar lár : 26-01-2016
Líon na sínitheoirí : 62 - 27-01-2016
Dearbhú i scríbhinn on the protection and promotion of regional and minority languages in the EU EN  
- P8_DCL(2015)0046 - Tite ar lár  
Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA  
Dáta oscailte : 07-09-2015
Dáta don titim ar lár : 07-12-2015
Líon na sínitheoirí : 127 - 08-12-2015

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais