Bodil VALERO : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint 
Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha 
Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc 
Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Mheiriceá Láir 
Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí 
Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach 

Teagmháil