Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí
 • Comhalta
 • an tSualainn Miljöpartiet de gröna
 • Dáta Breithe: 26 Deireadh Fómhair 1973, Solna

Óráidí sa suí iomlánach

46

  Implementation of the Treaty provisions concerning national Parliaments (debate)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

  Implementation of the Treaty provisions concerning national Parliaments (debate) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

  Composition of the European Parliament (debate)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

  Reform of the electoral law of the European Union (debate)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

  Trade and sustainable development chapters in EU trade agreements (debate)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

  European Parliament's right of inquiry (debate)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

  2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23) (debate)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

3

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

15

  REPORT on the role of cities in the institutional framework of the Union

AFCO
07-06-2018 A8-0203/2018

  REPORT on the implementation of the Treaty provisions concerning national parliaments

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

  REPORT with recommendations to the Commission on limitation periods for traffic accidents

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

  REPORT on the Annual Report 2014 on subsidiarity and proportionality

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

  REPORT on e-democracy in the European Union: potential and challenges

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

  REPORT with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

  REPORT on the general revision of Parliament's Rules of Procedure

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

  REPORT on liability, compensation and financial security for offshore oil and gas operations

JURI
19-10-2016 A8-0308/2016

  REPORT on the application of the European Order for Payment Procedure

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

11

  OPINION on the Annual Reports 2015-2016 on subsidiarity and proportionality

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

  OPINION on legitimate measures to protect whistle-blowers who act in the public interest and by disclosing confidential information relating to companies and public authorities

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

  OPINION on the EU eGovernment action plan 2016-2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement between the United States of America and the European Union on the protection of personal information relating to the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offenses

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

  OPINION on the General Revision of Parliament's Rules of Procedure

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

  OPINION on the Annual Report 2014 on subsidiarity and proportionality

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Tairiscintí institiúideacha i gcomhair rún

2

Ceisteanna i scríbhinn

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Coimisiún

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 An Chomhairle

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Coimisiún

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Coimisiún

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Coimisiún

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Coimisiún

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Coimisiún

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 An Chomhairle

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Coimisiún

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Coimisiún

Ceisteanna ó bhéal

2

Written explanations of vote

6

 

30-05-2018

Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

 

03-05-2018

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl, eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att ”förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare”. Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge, varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

 

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Teagmhálacha

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Seoladh poist

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels