Agnes JONGERIUS : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta 
An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Thoir Theas agus Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN) 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta 
An Toscaireacht don chaidreamh leis an bParlaimint Phan-Afracach 
An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE 
Agnes JONGERIUS  
Agnes JONGERIUS 

Ar MHOL NUACHTA PE

 • We finally elected Lucia Duris Nicholsonova as chair of @EPSocialAffairs. It was possible now that ECR after two failed attempts proposed a candidate not belonging to PiS party.

  Foilsithe:  
  ar an twitter 
 • De PvdA-Eurodelegatie zal de komende jaren voorstellen van de Europese Commissie die bijdragen aan een duurzaam, rechtvaardig en sociaal Europa steunen. https://t.co/3vzp9wRoOx 

  Foilsithe:  
  ar an twitter 
 • Von der #Leyen is gekozen: op naar een sociaal en duurzaam #Europa Want belofte maakt schuld. https://t.co/KP6NQZAQGH 

  Foilsithe:  
  ar an twitter 

Teagmháil