Emilian PAVEL : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta 
An coiste speisialta um choireanna airgeadais, um sheachaint cánach agus um imghabháil cánach 
Toscaireacht don chaidreamh le hIosrael 
Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais d’AE-den tSeirbia 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

RO  
 
Written explanations of vote 
RO  
 
Written explanations of vote 
RO  
 
Written explanations of vote 

Teagmháil