Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobarálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip
 • Comhalta
 • an Bheilg Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Dáta Breithe: 2 Bealtaine 1972, Sint-Truiden

Óráidí sa suí iomlánach

565

  EU support to UNRWA, following the US withdrawal of financial support to UNRWA (debate)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(13)

  Situation in Yemen (debate)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

  State of the Union (debate)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

  Conclusions of the European Council meeting of 28 and 29 June 2018 (debate)

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(16)

  Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.3)

  Situation in Gaza Strip and the status of Jerusalem (debate)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(13)

  Debate with the Prime Minister of Belgium, Charles Michel, on the Future of Europe (debate)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

  Protection of children in migration (debate)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

  Situation in Gaza Strip

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

  Progress on UN Global compacts for safe, orderly and regular migration and on refugees (debate)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

1

  REPORT on private security companies

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

13

  REPORT on EU-NATO relations

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

  REPORT on the current situation and future prospects for the sheep and goat sectors in the EU

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

  REPORT on the 2016 Commission Report on Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

  REPORT on women and their roles in rural areas

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

  REPORT on addressing refugee and migrant movements: the role of EU External Action

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

  REPORT on the EU relations with Tunisia in the current regional context

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Tuairimí - mar rapóirtéir

3

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

AGRI
09-10-2018 AGRI_AD(2018)625318

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

6

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014

AFET
01-10-2018 AFET_AD(2018)627015

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

  OPINION on the EU-Africa Strategy: a boost for development

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

  OPINION on the future of ACP-EU relations beyond 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Tairiscintí institiúideacha i gcomhair rún

302

  Joint motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

  Joint motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

  Joint motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB: Is sa teanga bhunaidh amháin atá fáil ar an tairiscint i gcomhair rúin seo.

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB: Is sa teanga bhunaidh amháin atá fáil ar an tairiscint i gcomhair rúin seo.

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB: Is sa teanga bhunaidh amháin atá fáil ar an tairiscint i gcomhair rúin seo.

  Joint motion for a resolution on autonomous weapon systems

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

  Joint motion for a resolution on Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

  Joint motion for a resolution on Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Tairiscintí pearsanta i gcomhair rún

1

Dearbhuithe i scríbhinn

3

  Written declaration on people with Down’s syndrome

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Tite ar lár

Mionsonraí

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Dáta oscailte : 21-11-2016
Dáta don titim ar lár : 21-02-2017
Líon na sínitheoirí : 69 - 22-02-2017

  Written declaration on organ donation

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Tite ar lár

Mionsonraí

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Dáta oscailte : 07-03-2016
Dáta don titim ar lár : 07-06-2016
Líon na sínitheoirí : 113 - 08-06-2016

  Written declaration on aviation safety and dangerous flights of military aircraft

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Tite ar lár

Mionsonraí

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Dáta oscailte : 05-10-2015
Dáta don titim ar lár : 05-01-2016
Líon na sínitheoirí : 106 - 06-01-2016

Ceisteanna i scríbhinn

146

  European methodology for rules of origin for diamonds

14-09-2018 E-004675/2018 Coimisiún

  VP/HR - Relocation of the Bedouin village of Khan al-Ahmar and violence against residents in the West Bank

23-08-2018 E-004327/2018 Coimisiún

  The drought and its impact on farming

23-08-2018 E-004326/2018 Coimisiún

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Coimisiún

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Coimisiún

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Coimisiún

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Coimisiún

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Coimisiún

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 An Chomhairle

Ceisteanna ó bhéal

21

Trasnáil mhór - VP/HR - Freagairt an Aontais do mhí-iompar gnéasach in eagraíochtaí cabhrach

21-03-2018 O-000032/2018 Coimisiún

Leanaí a chosaint san imirce

20-03-2018 O-000031/2018/ath.1 Coimisiún

  Investigation in the wake of the Dieselgate 2.0 scandal

02-02-2018 O-000013/2018 Coimisiún

An Staid maidir le Cosantóirí Ban Chearta an Duine (CBCDanna) agus an tacaíocht a thugann AE dóibh

21-12-2017 O-000101/2017 Coimisiún

Tionchar thoirmeasc na Rúise ar allmhairiú táirgí talmhaíochta de chuid AE

20-10-2017 O-000081/2017 Coimisiún

Aitheantas do thréimhsí staidéir scoile thar lear

02-06-2017 O-000048/2017 Coimisiún

Mion-trasnáil - VP/HR - Tosaíochtaí Comhpháirtíochta idir AE agus an Éigipt a thabhairt i gcrích

04-05-2017 O-000036/2017 Coimisiún

Trasnáil mhór - Nóta leantach faoi scannal allmhairí feola na Brasaíle

12-04-2017 O-000029/2017 Coimisiún

Trasnálacha

4

VP/HR - Freagairt an Aontais do mhí-iompar gnéasach in eagraíochtaí cabhrach

21-03-2018 G-000003/2018

VP/HR - Tosaíochtaí Comhpháirtíochta idir AE agus an Éigipt a thabhairt i gcrích

04-05-2017 K-000002/2017

Nóta leantach faoi scannal allmhairí feola na Brasaíle

12-04-2017 G-000004/2017

VP/HR - Beartas lonnaíochta Iosrael

27-01-2017 K-000001/2017

Written explanations of vote

657

 

04-10-2018

Ik stemde voor een Europese strategie inzake overheidsopdrachten. Bij overheidsuitgaven gefinancierd met belastinggeld is transparantie en eerlijkheid vereist. Het voorstel biedt richtlijnen aan die de lidstaten zou moeten helpen om hun strategische doelstellingen uit te voeren, en dient ter regulatie van de aankoop door de overheid van goederen, diensten of werken. Innovatie is belangrijk, maar hetzelfde geldt voor transparantie en anderzijds ook voor de bevoegdheden van de lidstaten om hun nationaal beleid te voeren.

 

04-10-2018

Om criminaliteit binnen en buiten de grenzen tegen te gaan stemde ik voor dit verslag over Eurojust. Het voorstel diende ter duiding dat internationale misdaad een internationale aanpak nodig heeft en verdere harmonisatie tussen de nationale gerechtsinstellingen via onder meer een betere gegevensuitwisseling. Daarnaast haalt het de nood aan voor een verheldering van de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van het Europees Openbaar Ministerie enerzijds en Eurojust anderzijds. Omdat georganiseerde misdaad alle burgers aangaat, stemde ik voor de voorgestelde hervormingen van Eurojust

 

04-10-2018

Dit verslag wil een betere bestrijding van financiering van georganiseerde misdaad aangaan, via o.a. het witwassen van geld en onwettig contantenverkeer. Het rapport stelt namelijk een vereenvoudiging voor van het rechtskader om deze misdaden aan te pakken. Bijvoorbeeld door het verordeningsproces dat beveelt tot bevriezing of confiscatie van goederen verworven door misdrijven te versnellen, een sterkere rol te geven aan centrale nationale bevoegdheden, en een betere communicatie tussen nationale autoriteiten na te streven. Om te zorgen dat de mensenrechten ten allen tijde gerespecteerd wordt, en er op een efficiënte manier aan misdaadbestrijding gedaan kan worden, stemde ik voor dit voorstel.

 

04-10-2018

In het digitale tijdperk is het belangrijk om grondig na te denken over gegevensverkeer binnen onze eengemaakte markt ¬— persoonsgebonden of niet. Enerzijds is de soevereiniteit van de lidstaten belangrijk om bepaalde gegevensuitwisseling te beperken, maar anderzijds brengt dit een kostenplaatje met zich mee qua opslag van de data en zouden alle partijen binnen de eengemaakte markt toegang moeten hebben tot niet-persoonsgebonden gegevens, mits een evenwichtig rechtskader in werking is. Het voorstel raadt aan tot een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk kader voor gegevensuitwisseling daarom stemde ik voor.

 

04-10-2018

Ik stemde voor bindend VN instrument voor transnationale bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Het voorstel vertrekt van het standpunt dat transnationale bedrijven indirect kunnen bijdragen tot menselijk leed over de grenzen heen, zij het via het in stand houden van kinderarbeid, of via het leveren aan wapens aan betrokken partijen in een conflict. Enerzijds moeten de industrieën beschermd worden, gezien zij de kern van de Europese economie uitmaken, anderzijds moeten we ze ook houden aan hun verplichtingen jegens de mensenrechten.

 

04-10-2018

In een oorlog zijn alle partijen schuldig aan oorlogsmisdaden. Mijn stem gold de toekomst en veiligheid van de burgers van Jemen. Het rapport roept op tot grotere sociale dialoog en een groter respect voor de mensenrechten, alsook het garanderen dat humanitaire steun ten allen tijde geleverd kan worden aan de behoeftigen. Daarnaast geeft het aan dat blijvende wapenleveringen ¬— ongeacht de bestemming ¬— het conflict enkel kunnen laten voortduren. In protest tegen de inhumane omstandigheden, bracht ik mijn stem uit om het conflict in Jemen te doen stoppen.

 

04-10-2018

Naar aanleiding van de Britse douanefraudezaak in 2018, stemde ik vandaag voor een voorstel om de douanecapaciteiten te versterken, alsook om verder te onderzoeken hoe douanerechten en -plichten ten allen tijde nagestreefd worden. Enerzijds verkent het voorstel een mogelijke overheveling van douanebestrijding van nationaal naar Europees niveau, anderzijds roept het op tot betere naleving van de douanevereisten door alle lidstaten, ook die lidstaten die niet lid zijn van het Europees Openbaar Ministerie.

 

03-10-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd dat handelt over de grondbeginselen voor het toekomstige definitieve btw-stelsel. Een toekomstig btw-stelsel moet enerzijds belastingsfraude tegengaan, maar anderzijds ook efficiënt, transparant en toegankelijk zijn voor zowel de gewone burger als bedrijven en ondernemers. Het parlement boog zich over de voorstellen die een aantal vereenvoudigde procedures voor belastingaangifte en grensoverschrijdende btw inhouden. Een soepel systeem is vereist dat efficiënt kan optreden in interne en grensoverschrijdende btw-geschillen en anderzijds fraude tegengaat.

 

03-10-2018

Het verslag behandelt de mogelijkheid voor lidstaten om de verleggingsregeling voor de betaling van btw toe te passen om grootschalige fraude tegen te gaan. Lidstaten die met belastingontduiking of –ontwijking kampen, zouden baat hebben bij een sneller en efficiënt preventie- en bestrijdingsmechanisme. Ik heb gestemd voor dit voorstel om een vereenvoudigde en betere fraudebestrijding over de grenzen heen te bekomen.

 

03-10-2018

Goederenverkeer tussen lidstaten of via een derde lidstaat vereisen een nauwkeurige administratieve samenwerking. Dit is zeker het geval als er een overlapping is betreffende het gebruik van de goederen, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijke consumptie. Daarom stemde ik voor het voorstel aangaande de legale basis voor administratieve samenwerking, alsook de aanbevelingen ten aanzien van de financiering van een dergelijke gecentraliseerde dienst.

Teagmhálacha

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Seoladh poist

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel