Estefanía TORRES MARTÍNEZ : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

  • 25-03-2015 ... : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

  • 25-03-2015 ... : PODEMOS (an Spáinn)

Comhalta 

  • 25-03-2015 / 04-10-2015 : Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne
  • 25-03-2015 / 18-01-2017 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
  • 05-10-2015 ... : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus de Mheicsiceo
  • 05-10-2015 ... : Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach
  • 19-01-2017 ... : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Comhalta ionadaíoch 

  • 25-03-2015 / 18-01-2017 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
  • 25-03-2015 ... : Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Rúis
  • 19-01-2017 ... : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Teagmháil