Estefanía TORRES MARTÍNEZ : Baile 

Comhalta 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus de Mheicsiceo 
Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 
Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Rúis 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

ES  
 
Written explanations of vote 
ES  
 
Written explanations of vote 
ES  
 
Written explanations of vote 

Teagmháil