Lieve WIERINCK : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

  • 04-05-2016 / 01-07-2019 : Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobarálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

  • 04-05-2016 / 01-07-2019 : Open Vlaamse Liberalen en Democraten (an Bheilg)

Comhalta 

  • 09-05-2016 / 18-01-2017 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
  • 09-05-2016 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Comhalta ionadaíoch 

  • 04-05-2016 / 18-01-2017 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
  • 04-05-2016 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Thoir Theas agus Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN)
  • 09-05-2016 / 04-04-2017 : An Coiste Fiosrúcháin um Thomhais Astaíochtaí san Earnáil Gluaisteán
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le measúnú ar theicneolaíochtaí sláinte agus lena leasaítear Treoir 2011/24/AE  
- ITRE_AD(2018)620890 -  
-
ITRE 
OPINION on a European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR) EN  
- ITRE_AD(2018)613604 -  
-
ITRE 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on implementation of the legal provisions and the Joint Statement ensuring the parliamentary scrutiny over decentralised agencies EN  
- ECON_AD(2018)628399 -  
-
ECON 
OPINION on Blockchain: a forward-looking trade policy EN  
- ITRE_AD(2018)623833 -  
-
ITRE 

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

EN  
 

. – I voted in favour, considering the interests of both parties to establish close and dynamic cooperation to meet the present and future challenges posed by serious crime, particularly organised crime and terrorism, and to facilitate the coordination of investigations and prosecutions covering the territory of Denmark and one or more of the other Member States of the European Union.

EN  
 

. – I voted in favour. The European Defence Fund has the potential to enhance EU integration in this field, while helping EU Member States spend taxpayers’ money more efficiently by reducing duplication. We need a European Union that protects and defends its citizens. Enhanced collaboration on research in defence and the joint development of capabilities will help to secure the EU’s strategic autonomy and the competitiveness of our industries.

EN  
 

. – I voted in favour. The InvestEU Programme will bring together under one roof the multitude of EU financial instruments currently available to support investment in the EU. This will make funding for investment projects in Europe simpler, more efficient and more flexible. The InvestEU Fund will be market-based and demand-driven. By crowding-in private investors, it will help achieve the EU’s ambitious goals in sustainability, scientific excellence and economic growth.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Ceisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA  
Féadfaidh Feisirí ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a chur ar BCE maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Cuirtear na ceisteanna sin faoi bhráid Chathaoirleach an choiste fhreagraigh ar dtús. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais