John PROCTER : Baile 

Comhalta 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Coiste um Chultúr agus um Oideachas 
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais d’AE-de Mhontainéagró 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hearraí cultúrtha a allmhairiú  
- CULT_AD(2018)616832 -  
-
CULT 
Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 

Teagmháil