Jordi SOLÉ : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

  • 03-01-2017 / 01-07-2019 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

  • 03-01-2017 / 01-07-2019 : Esquerra Republicana de Catalunya (an Spáinn)

Comhalta 

  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Buiséid
  • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc

Comhalta ionadaíoch 

  • 19-01-2017 / 13-12-2017 : Coiste fiosrúcháin chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe agus ar dhrochriarachán líomhnaithe i bhfeidhmiú dhlí an Aontais i ndáil le sciúradh airgid, le seachaint cánach agus le himghabháil cánach
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Fochoiste um Chearta an Duine
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : An coiste speisialta um choireanna airgeadais, um sheachaint cánach agus um imghabháil cánach

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár um Chearta agus Luachanna  
- BUDG_AD(2018)625488 -  
-
BUDG 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair  
- FEMM_AD(2018)623716 -  
-
FEMM 
OPINION on implementation of the Development Cooperation Instrument, the Humanitarian Aid Instrument and the European Development Fund EN  
- BUDG_AD(2018)616589 -  
-
BUDG 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section III - Commission and executive agencies EN  
- AFET_AD(2019)630541 -  
-
AFET 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section X – European External Action Service EN  
- AFET_AD(2019)630542 -  
-
AFET 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár um Cheartas  
- FEMM_AD(2018)628459 -  
-
FEMM 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Mion-trasnálacha 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte mion-trascheisteanna i gcomhair freagra ó bhéal, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 130a, Iarscríbhinn III

Trasnálacha móra 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte trascheisteanna móra i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Úachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 139, Iarscríbhinn III

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

EN  
 

. – It is beyond doubt that I fully support the free movement of persons and that UK nationals should be able to enter the Schengen area without visas and EU citizens should be able to enter the UK. However, I strongly disagree with the removal of the rapporteur against his will due to pressure from Spanish MEPs from the EPP, S&D and ALDE to secure the inclusion of a footnote describing Gibraltar as a colony. As this could set an unacceptable precedent, and I support Gibraltarʼs right to self-determination, I voted against the report on a ʻvisa waiver for UK nationals after Brexitʼ.

EN  
 

. – I voted against the reform of the Directive on Copyright in the Digital Single Market. I respect the rights of the creators and I consider that it is essential to establish a regulation that protects them adequately, but I am not satisfied with the current reform proposal, especially for the incorporation of two elements - the so-called ‘link tax’ and the ‘Upload filters’ - which under the guise of guaranteeing fair remuneration for authors, end up benefitting large search engines and platforms to the detriment of their competitors. Due to the rejection of the amendments that had been proposed by the Greens/EFA, and that raised alternatives to the most controversial aspects, we voted against the directive.
I will continue working to achieve a regulation that guarantees both copyright and freedom of expression, since I believe that they should be perfectly compatible.

EN  
 

. – I voted against the resolution of 31 January 2019 on the situation in Venezuela, which recognises Mr. Guaidó as the legitimate interim President of Venezuela. I decided to vote against this resolution because my position was fully covered by the resolution tabled by my own group – Greens/EFA – in which there is no unilateral recognition of Mr. Guaidó as President of Venezuela, but instead there is a condemnation of the escalation of violence in Venezuela, as well as an honest call on all sides to enter into an inclusive and credible dialogue aimed at finding a long-term and lasting solution.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Tairiscintí pearsanta i gcomhair rún  
Féadfaidh aon Fheisire tairiscint i gcomhair rúin a chur síos ar ábhar a thagann faoi réim ghníomhaíocht AE. Déantar tairiscintí inghlactha a tharchur chuig an gcoiste freagrach, ar coiste é a chinnfidh cén nós imeachta a bheidh le leanúint. Riail 143

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais 

Dearbhuithe de rannpháirtíocht na bhFeisirí in imeachtaí atá eagraithe ag tríú páirtithe