Rupert MATTHEWS : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas 
Toscaireacht don Chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE-Íoslainn agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 
Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus d'iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

TUAIRIM ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid (athmhúnlú)  
- CULT_AD(2018)625322 -  
-
CULT 
Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 

Teagmháil