Evelyne GEBHARDT : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne 

Comhalta 

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla 

Teagmháil