Jan-Christoph OETJEN : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht 

Comhalta 

An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na Maisreice 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil