Olivier CHASTEL : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Coiste um Buiséid 

Comhalta 

An Coiste um Rialú Buiséadach 
An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na Magraibe agus le hAontas na Magraibe Arabaí, lena n-áirítear Comhchoistí Parlaiminteacha idir AE agus Maracó, idir AE agus an Túinéis, agus idir AE agus an Ailgéir 
An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta 
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 

Teagmháil