Søren GADE : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Coiste um Iascach 

Comhalta 

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht 
An Toscaireacht don chaidreamh leis an India 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráin 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

EN  
 
Written explanations of vote 

Teagmháil