Gianantonio DA RE : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas 
An Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus Rúis 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest 

Teagmháil