Robert ROOS : Baile 

Comhalta 

An Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus Rúis 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 
An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht 
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Robert ROOS  
Robert ROOS 

Ar MHOL NUACHTA PE

Teagmháil