Petros KOKKALIS : Baile 

Comhalta 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais idir AE agus an tSeirbia 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 
An Toscaireacht don chaidreamh le hIosrael 
An Toscaireacht don chaidreamh leis an India 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil