Rob ROOKEN : Baile 

Comhalta 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 

Teagmháil