Mazaly AGUILAR : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta 
An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint 
An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe 
An Toscaireacht don chaidreamh le Tionól Parlaiminteach ECAT 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil