Richard HOWITT : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Labour Party (an Ríocht Aontaithe)

Leas-Chathaoirleach 

  • 13-10-2014 / 01-11-2016 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Theas

Comhalta 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : An Fochoiste um Chearta an Duine
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Theas

Comhalta ionadaíoch 

  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint
  • 10-10-2014 / 01-11-2016 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 194 agus 162(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 52a

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 53, Riail 54, Iarscríbhinn V

OPINION on implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities with special regard to the Concluding Observations of the UN CRPD Committee EN  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 205a

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Protocol of Accession to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, to take account of the Accession of Ecuador EN  
- AFET_AD(2016)589183 -  
-
AFET 
OPINION on the implementation of the 2010 recommendations of Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility EN  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 123, Riail 128,. Riail 130b, Riail 135

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 128

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 130, Iarscríbhinn II

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the lack of adequate after-school care facilities for disabled children in the EU EN  
- P8_DCL(2015)0009 - Tite ar lár  
Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Dáta oscailte : 09-03-2015
Dáta don titim ar lár : 09-06-2015
Líon na sínitheoirí : 175 - 10-06-2015

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais