Ana MIRANDA : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 28-02-2018 / 01-03-2018 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta
 • 02-03-2018 / 01-07-2019 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Bloque Nacionalista Galego (an Spáinn)

Comhalta 

 • 28-02-2018 / 13-03-2018 : An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
 • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : An Coiste um Achainíocha

Comhalta ionadaíoch 

 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : An Coiste um Iascach
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : An Toscaireacht don chaidreamh le Mercosur
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí
 • 23-05-2018 / 01-07-2019 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC EN  
- PETI_AD(2019)629635 -  
-
PETI 
DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear, mar chuid den Chiste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha, an ionstraim le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim  
- LIBE_AD(2018)627838 -  
-
LIBE 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+) EN  
- LIBE_AD(2018)625435 -  
-
LIBE 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

PT  
 

O meu voto a respeito deste relatório sobre um problema do meu País, a Galiza, como é o setor têxtil na comarca de Ordes, é positivo, "como mal menor", já que o Partido Popular na Galiza e na Espanha primeiro deslocalizam as empresas e depois atribuem recursos limitados como o FEAG.
O facto de se terem perdido 500 postos de trabalho nos últimos quatro nos na comarca onde o desemprego aumentou 40% no sector têxtil, afetando especialmente a mulheres com idades entre os 30 e os 54 anos, faz com que seja imprescindível um plano ambicioso dirigido especificamente a este coletivo e que sejam agilizadas as ajudas pelos despedimentos, pois há muitas mulheres que ainda não receberam pagamento e é impossível cobri-lo com um fundo limitado como o FEAG.
A Galiza está na vanguarda no setor têxtil na Europa e, no BNG, queremos que assim continue: mais trabalho, menos esmolas!

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais