Florent MARCELLESI : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 11-10-2016 / 01-07-2019 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 11-10-2016 / 01-07-2019 : EQUO (an Spáinn)

Comhalta 

 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne
 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Toscaireacht um chaidreamh le tíortha Mhaghrib agus le hAontas Arabach Mhaghrib
 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne

Comhalta ionadaíoch 

 • 11-10-2016 / 18-01-2017 : An Coiste um Fhorbairt
 • 11-10-2016 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den tSile
 • 11-10-2016 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach
 • 19-01-2017 / 19-01-2017 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Fhorbairt
 • 20-01-2017 / 02-03-2017 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 03-03-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on violation of the rights of indigenous peoples in the world, including land grabbing EN  
- FEMM_AD(2018)616843 -  
-
FEMM 
OPINION on women, gender equality and climate justice EN  
- DEVE_AD(2017)610680 -  
-
DEVE 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) EN  
- DEVE_AD(2017)609284 -  
-
DEVE 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM Ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear ‘Erasmus’: clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um spórt agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013  
- DEVE_AD(2018)629605 -  
-
DEVE 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Fís na hEorpa – an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos a rialacha maidir le rannpháirtíocht agus le leathadh  
- DEVE_AD(2018)627590 -  
-
DEVE 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an clár sonrach lena gcuirtear Fís Eorpach chun feidhme – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht  
- DEVE_AD(2018)627607 -  
-
DEVE 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Mion-trasnálacha 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte mion-trascheisteanna i gcomhair freagra ó bhéal, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 130a, Iarscríbhinn III

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

ES  
 

Hoy siento estupor, ante la actitud de esta casa, y de partidos como el PP, PSOE o C’s que aplican un doble rasero a la hora de pedir el respeto al Derecho europeo e internacional.
Cuando se trata de comercio internacional y de relaciones con Marruecos, estas reglas dejan de aplicarse.
Además, votando a favor del Acuerdo, acaban de convertir a los consumidores europeos en rehenes y cómplices de nuestra irresponsabilidad. La Comisión Europea ha reconocido que no va a poder diferenciar productos marroquíes de los saharauis, ya que en el etiquetado de ambos aparecerá como lugar de procedencia «Marruecos». Por lo tanto, a partir de ahora, los consumidores tenemos dos opciones: hacer como si nada y ser cómplices de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental o dejar de comprar productos marroquíes hasta que la Comisión nos pueda asegurar que no están manchados de ocupación. No queremos ser cómplices.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on designating a European Fruit Day EN  
- P8_DCL(2016)0130 - Tite ar lár  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Dáta oscailte : 12-12-2016
Dáta don titim ar lár : 12-03-2017
Líon na sínitheoirí : 132 - 13-03-2017

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais