David CASA
 • David
  CASA
 • Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)
 • Comhalta
 • Málta Partit Nazzjonalista
 • Dáta Breithe: 16 Samhain 1968, Valletta

Grúpaí polaitiúla

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha - Comhalta
 • 14.07.2009 / 21.05.2013 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta
 • 22.05.2013 / 30.06.2014 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta an bhiúró
 • 01.07.2014 ... : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Málta)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Nazzjonalista (Málta)
 • 01.07.2014 ... : Partit Nazzjonalista (Málta)

Comhalta

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : An Coiste um Iascach
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Bhulgáir
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : An Coiste um Iascach
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : An Coiste um Iascach
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Mheiriceá Láir
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
 • 14.07.2014 ... : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Coiste fiosrúcháin chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe agus ar dhrochriarachán líomhnaithe i bhfeidhmiú dhlí an Aontais i ndáil le sciúradh airgid, le seachaint cánach agus le himghabháil cánach
 • 19.01.2017 ... : An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
 • 14.03.2018 ... : An coiste speisialta um choireanna airgeadais, um sheachaint cánach agus um imghabháil cánach

Comhalta ionadaíoch

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : An Coiste Sealadach um Athrú Aeráide
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : An coiste speisialta um na dúshláin bheartais agus um na hacmhainní buiséadacha d'Aontas Eorpach inbhuanaithe i ndiaidh 2013.
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 14.07.2014 ... : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Coiste Speisialta um Rialuithe Cánach agus Bearta Eile atá Comhchosúil ó thaobh Cineáil nó Éifeachta
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Coiste Speisialta um Rialuithe Cánach agus Bearta Eile atá Comhchosúil ó thaobh Cineáil nó Éifeachta (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Gníomhaíochtaí na Parlaiminte sa suí iomlánach - an 7ú téarma parlaiminteach

Óráidí sa suí iomlánach

138

  EU citizenship for sale (debate)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

  EU citizenship for sale (debate) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

  Migratory flows in the Mediterranean, with particular attention to the tragic events off Lampedusa (debate)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(16)

  Manufacture, presentation and sale of tobacco and related products (debate)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

  Implementation of the EU youth strategy 2010-2012 - Tackling youth unemployment: possible ways out (debate)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(18)

  Internal market for services (debate)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(24)

  Impact of the crisis on access to care for vulnerable groups (debate)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(9)

  Explanations of vote

04-07-2012 P7_CRE(2012)07-04(8)

A7-0158/2011 - REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers

  Explanations of vote

04-07-2012 P7_CRE(2012)07-04(8)

A7-0161/2011 - REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

7

  REPORT on the proposal for a Council regulation on Administrative Cooperation in the field of excise duties

ECON
05-03-2012 A7-0044/2012

  REPORT on the future of VAT

ECON
30-09-2011 A7-0318/2011

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

2

Tuairimí - mar rapóirtéir

9

  OPINION on a 2030 framework for climate and energy policies

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

  OPINION on a European Retail Action Plan for the benefit of all actors

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

  OPINION on the Internal Market for Services: State of Play and Next Steps

EMPL
20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896

  OPINION on the proposal for a Council directive on requirements for budgetary frameworks of the Member States

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454659

  OPINION on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658

  OPINION Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Towards a comprehensive European international investment policy

ECON
02-03-2011 ECON_AD(2011)454474

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing transitional arrangements for bilateral investment agreements between Member States and third countries

ECON
01-03-2011 ECON_AD(2011)452846

  OPINION Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions : Reinforcing economic policy coordination

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

5

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 718/1999 of 29 March 1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581

  OPINION on the Annual Report on EU Competition Policy

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

EMPL
23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657

  OPINION on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on amending Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656

Tairiscintí i gcomhair rún

1

  Motion for a resolution on forest fires in the summer of 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Dearbhuithe i scríbhinn

1

  Written declaration on the freedom of oppressed minorities and people

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Tite ar lár

Mionsonraí

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Dáta oscailte : 13-01-2014
Dáta don titim ar lár : 13-04-2014
Líon na sínitheoirí : 38 - 14-04-2014

Ceisteanna parlaiminteacha

411

  VP/HR - Ukrainian Snipers

19-03-2014 E-003233/2014 Coimisiún

  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

19-03-2014 E-003232/2014 Coimisiún

  Protecting the rule of law

19-03-2014 E-003231/2014 Coimisiún

  VP/HR - Elections in Turkey

19-03-2014 E-003230/2014 Coimisiún

  Disclosure of the origin of conflict minerals

19-03-2014 E-003229/2014 Coimisiún

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Coimisiún

  Sweden to sue the Commission

04-03-2014 E-002485/2014 Coimisiún

  Swiss airspace

04-03-2014 E-002484/2014 Coimisiún

  VP/HR - Women's rights in Afghanistan

18-02-2014 E-001838/2014 Coimisiún

  Institutions aiding freedom of movement

17-02-2014 E-001777/2014 Coimisiún

Gníomhaíochtaí na Parlaiminte sa suí iomlánach - 6ú téarma parlaiminteach

Óráidí sa suí iomlánach

48

  Explanations of vote

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

  Explanations of vote

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - REPORT Report on Small Business Act

  Explanations of vote

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - REPORT Report on "2050: The future begins today - Recommendations for the EU´s future integrated policy on climate change"

  Explanations of vote

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

RC-B6-0066/2009 - JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the return and resettlement of the Guantánamo detention facility inmates

  Explanations of vote

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0013/2009 - REPORT Report on the Second Strategic Energy Review

  Explanations of vote

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0018/2009 - REPORT Report on pre-commercial procurement: driving innovation to ensure sustainable high quality public services in Europe

  Explanations of vote

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0501/2008 - REPORT Report on an Agenda for Sustainable Future in General and Business Aviation

  Explanations of vote

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0478/2008 - REPORT Report on Wilderness in Europe

  Explanations of vote

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0006/2009 - REPORT Report on the proposal for a Council decision concerning the extension of the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Government of the United States of America

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

2

  REPORT Adoption by Slovakia of the single currency on 1 January 2009

ECON
05-06-2008 A6-0231/2008

  REPORT on the proposal for a Council regulation on the European Fisheries Fund

PECH
24-06-2005 A6-0217/2005

Tairiscintí i gcomhair rún

3

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation of refugees in Malta

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the management of extraordinary migration flows in Malta

03-04-2006 B6-0241/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the adoption of management measures for Mediterranean fishery resources

25-01-2006 B6-0083/2006

Dearbhuithe i scríbhinn

2

  Written declaration on an urgent tax exemption plan for SMEs in the European Union

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Tite ar lár

Mionsonraí

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Dáta oscailte : 09-03-2009
Dáta don titim ar lár : 07-05-2009
Líon na sínitheoirí : 39 - 08-05-2009

  Written declaration on harmonisation of the tax system in the countries of the European Union through the introduction of a family allowance

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Tite ar lár

Mionsonraí

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Dáta oscailte : 09-03-2009
Dáta don titim ar lár : 07-05-2009
Líon na sínitheoirí : 23 - 08-05-2009

Ceisteanna parlaiminteacha

9

  Article 9 of Directive 79/409/EEC

20-04-2007 E-2337/2007 Coimisiún

  US visa requirement for EU citizens from 10 Member States

22-11-2006 O-0127/2006 Coimisiún

  Environmental meausres

09-10-2006 E-4470/2006 Coimisiún

  Irregular immigration

09-10-2006 E-4469/2006 An Chomhairle

  Irregular immigration

09-10-2006 P-4462/2006 Coimisiún

  Application of a reduced VAT rate to products and services essential to the welfare of children

18-10-2005 O-0098/2005 Coimisiún

  Application of a reduced VAT rate to products and services essential to the welfare of children

18-10-2005 O-0097/2005 An Chomhairle

  Ending child labour

16-03-2005 O-0038/2005 Coimisiún

Dearbhuithe (7ú téarma parlaiminteach)

Teagmhálacha

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Seoladh poist

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels