Lívia JÁRÓKA : Baile 

Leas-Uachtarán 

PE  
Parlaimint na hEorpa 

Na freagrachtaí mar leas-uachtarán: 

  • An Painéal Iniúchta, Cathaoirleach
  • Rochtain ar dhoiciméid
  • An Mheitheal um Fhoirgnimh, um Iompar agus um an bParlaimint Ghlas, Comhalta
  • An Grúpa Ard-Leibhéil um Chomhionannas Inscne agus Éagsúlacht, Comhalta
  • Seansailéireacht Dhuais Eorpach na Saoránach, Comhalta
  • Ag glacadh ionad an Uachtaráin do na Balcáin Thiar

Comhalta 

BURO  
Biúró Pharlaimint na hEorpa 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta 
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

HU  
 
Written explanations of vote 

Teagmháil