Kinga GÁL : 6ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (an Ungáir)

Leas-Chathaoirleach 

 • 20-09-2004 / 31-12-2006 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Rómáin
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Comhalta 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Rómáin
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : An Fochoiste um Chearta an Duine
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : An Fochoiste um Chearta an Duine
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : An Fochoiste um Chearta an Duine
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus d'Iarphoblacht Iúgslavach na Macadóine

Comhalta ionadaíoch 

 • 22-07-2004 / 15-09-2004 : An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
 • 15-09-2004 / 14-01-2007 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

all-activities 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION Communication from the Commission: Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Romania EN  
- LIBE_AD(2006)378563 -  
-
LIBE 
OPINION Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council concerning the European Year of Intercultural Dialogue (2008) EN  
- LIBE_AD(2006)371728 -  
-
LIBE 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the need to establish a Representation for Future Generations in the European Union EN  
- P6_DCL(2008)0070 - Tite ar lár  
Kinga GÁL , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Kristian VIGENIN , Jean LAMBERT  
Dáta oscailte : 01-09-2008
Dáta don titim ar lár : 04-12-2008
Líon na sínitheoirí : 84 - 05-12-2008

Liosta tinrimh 
Is sliocht as Miontuairiscí na suíonna iomlánacha den 6ú téarma parlaiminteach an taifead tinrimh seo. Is chun críocha faisnéise amháin a dhéantar an fhaisnéis ann a sholáthar agus cumhdaíonn sí téarma oifige an Fheisire i bParlaimint na hEorpa. Is sonraí loma iad agus níl na nithe seo a leanas san áireamh iontu: ceartúcháin i gcomhair neamhláithreacht a raibh údar maith léi de dheasca breoiteachta, saoire mháithreachais/saoire atharthachta, gnó údaraithe toscaireachta parlaimintí etc.

Teagmháil