Kinga GÁL : 7ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (an Ungáir)

Leas-Chathaoirleach 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Comhalta 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Fochoiste um Chearta an Duine
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht um chaidreamh leis an Albáin, leis an mBoisnia-Heirseavaigéin, leis an tSeirbia, le Montainéagró agus leis an gCosaiv
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Fochoiste um Chearta an Duine

Comhalta ionadaíoch 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an India
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

all-activities 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on institutional aspects of accession by the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms EN  
- LIBE_AD(2010)439414 -  
-
LIBE 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on supporting talent in the European Union EN  
- P7_DCL(2012)0034 - Tite ar lár  
Kinga GÁL , Mojca KLEVA KEKUŠ , Barbara LOCHBIHLER , Hannu TAKKULA  
Dáta oscailte : 19-11-2012
Dáta don titim ar lár : 19-02-2013
Líon na sínitheoirí : 178 - 20-02-2013

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais 

Teagmháil