Michael CRAMER : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (an Ghearmáin)

Cathaoirleach 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Comhalta 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh d’AE-do Thuaisceart na Macadóine
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the use of Passenger Name Record data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime EN  
- TRAN_AD(2011)467175 -  
-
TRAN 
OPINION on procedures and practices regarding Commissioner hearings, lessons to be taken from the 2014 process EN  
- TRAN_AD(2015)549387 -  
-
TRAN 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le ceanglais maidir le cineálcheadú i leith mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, maidir lena sábháilteacht ghinearálta agus cosaint daoine atá i bhfeithicil agus úsáideoirí soghonta bóithre, lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/… agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 78/2009, Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 661/2009  
- TRAN_AD(2019)627562 -  
-
TRAN 
OPINION on Cohesion Policy and thematic objective ‘promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network infrastructures’ – Article 9(7) of the Common Provisions Regulation EN  
- TRAN_AD(2018)616793 -  
-
TRAN 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union and amending Regulation (EC) No 2012/2002, Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) No 1303/2013, EU No 1304/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013, (EU) No 1307/2013, (EU) No 1308/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014,(EU) No 283/2014, (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council and Decision No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council EN  
- TRAN_AD(2017)597693 -  
-
TRAN 

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

EN  
 

. – The European Court of Justice has noted that this fisheries agreement is applicable to ʻwaters under the sovereignty or jurisdictionʼ of the Kingdom of Morocco. However, in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea, the waters over which the coastal State is entitled to exercise sovereignty or jurisdiction are limited to waters adjacent to and under its sea territory or its exclusive economic zone.
Bearing this in mind, the territory of Western Sahara is not part of the territory of the Kingdom of Morocco; the waters adjacent to the territory of Western Sahara do not fall within the Moroccan fishing zone covered by this agreement, as Western Sahara is illegally occupied by Morocco.
Sinn Féin supports Western Saharaʼs struggle for self-determination and we oppose any economic agreement between the EU and Morocco that compromises the resources of the Saharawi people and their exploitation under Moroccoʼs illegal occupation. For these reasons we voted against this agreement.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais