Helga TRÜPEL : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (an Ghearmáin)

Leas-Chathaoirleach 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
  • 23-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

Comhalta 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne
  • 19-01-2017 / 22-01-2017 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

Comhalta ionadaíoch 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Buiséid
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Buiséid

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the next MFF: preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020 EN  
- CULT_AD(2017)610693 -  
-
CULT 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society EN  
- CULT_AD(2017)595579 -  
-
CULT 
OPINION on Control of the Register and composition of the Commission’s expert groups EN  
- BUDG_AD(2016)576859 -  
-
BUDG 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section III – Commission and executive agencies EN  
- CULT_AD(2019)628678 -  
-
CULT 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year 2017 EN  
- CULT_AD(2019)628679 -  
-
CULT 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár um Chearta agus Luachanna  
- CULT_AD(2018)627931 -  
-
CULT 

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Tairiscintí pearsanta i gcomhair rún  
Féadfaidh aon Fheisire tairiscint i gcomhair rúin a chur síos ar ábhar a thagann faoi réim ghníomhaíocht AE. Déantar tairiscintí inghlactha a tharchur chuig an gcoiste freagrach, ar coiste é a chinnfidh cén nós imeachta a bheidh le leanúint. Riail 143

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the promotion and protection of freedom of expression and freedom of the media EN  
- P8_DCL(2016)0010 - Tite ar lár  
Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Angel DZHAMBAZKI , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN  
Dáta oscailte : 01-02-2016
Dáta don titim ar lár : 01-05-2016
Líon na sínitheoirí : 139 - 02-05-2016

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais