Matteo SALVINI : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Feisirí Neamhcheangailte
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Grúpa Eoraip na Náisiún agus na Saoirse - Comhalta
 • 16-06-2015 / 22-03-2018 : Grúpa Eoraip na Náisiún agus na Saoirse - Leas-Chathaoirleach

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Lega Nord (an Iodáil)

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : An Coiste um Fhorbairt
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Toscaireacht chun na gCoistí um Chomhar Parlaiminteach de AE agus den Chasacstáin, de AE agus den Chirgeastáin, de AE agus den Úisbéiceastáin agus de AE agus den Táidsíceastáin, agus don chaidreamh leis an Tuircméanastáin agus leis an Mongóil
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 27-07-2015 / 02-10-2017 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Mheiriceá Láir
 • 01-10-2015 / 22-03-2018 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 194 agus 162(11)

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 123, Riail 128,. Riail 130b, Riail 135

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 128

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 130, Iarscríbhinn II

Tairiscintí pearsanta i gcomhair rún  
Féadfaidh aon Fheisire tairiscint i gcomhair rúin a chur síos ar ábhar a thagann faoi réim ghníomhaíocht AE. Déantar tairiscintí inghlactha a tharchur chuig an gcoiste freagrach, ar coiste é a chinnfidh cén nós imeachta a bheidh le leanúint. Riail 133

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on Drosophila suzukii EN  
- P8_DCL(2016)0134 - Tite ar lár  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Dáta oscailte : 12-12-2016
Dáta don titim ar lár : 12-03-2017
Líon na sínitheoirí : 16 - 13-03-2017
Dearbhú i scríbhinn on support for the European cereals sector EN  
- P8_DCL(2016)0132 - Tite ar lár  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Dáta oscailte : 12-12-2016
Dáta don titim ar lár : 12-03-2017
Líon na sínitheoirí : 21 - 13-03-2017
Dearbhú i scríbhinn on Cydalima perspectalis EN  
- P8_DCL(2016)0131 - Tite ar lár  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Dáta oscailte : 12-12-2016
Dáta don titim ar lár : 12-03-2017
Líon na sínitheoirí : 16 - 13-03-2017

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais