Daniel DALTON : Baile 

Comhalta 

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra 
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus de Mheicsiceo 
Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe 
Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht 
Toscaireacht don Chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE-Íoslainn agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) 
Toscaireacht don chaidreamh le Ceanada 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

OPINION on a comprehensive European industrial policy on artificial intelligence and robotics EN  
- LIBE_AD(2018)629403 -  
-
LIBE 
Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 

Teagmháil