Cristian-Silviu BUŞOI : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 

Comhalta 

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta 
An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Thoir Theas agus Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN) 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta 
An Coiste um Achainíocha 
An Toscaireacht don chaidreamh le Leithinis na hAraibe 

Teagmháil