Geoffrey VAN ORDEN : Baile 

Cathaoirleach 

Toscaireacht don chaidreamh leis an India 

Comhalta 

CPDE  
Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí 
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha 
An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc 
Toscaireacht don chaidreamh le Tionól Parlaiminteach NATO (Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh) 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

EN  
 
Written explanations of vote 

Teagmháil