Bart STAES : 5ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Volksunie (an Bheilg)
 • 08-01-2002 / 22-09-2002 : België Spirit (an Bheilg)
 • 23-09-2002 / 05-01-2004 : Anders gaan arbeiden, leven en vrijen (an Bheilg)
 • 06-01-2004 / 19-07-2004 : Groen! (an Bheilg)

Cathaoirleach 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Toscaireachtaí chun na gcoistí um chomhar parlaiminteach agus toscaireachtaí don chaidreamh leis an gCasacstáin, leis an gCirgeastáin, leis an Úisbéiceastáin, leis an Táidsíceastáin, leis an Tuircméanastáin agus leis an Mongóil
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Rúis

Comhalta 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : An Coiste um Rialú Buiséadach
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : An Coiste um Rialú Buiséadach
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Toscaireacht chuig na Coistí AE-an Chasacstáin, AE-an Chirgeastáin agus AE-an Úisbéiceastáin um Chomhar Parlaiminteach agus Toscaireacht don chaidreamh leis an Táidsíceastáin, leis an Tuircméanastáin agus leis an Mongóil

Comhalta ionadaíoch 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Beartas Tomhaltóirí
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Coiste sealadach um an ngalar crúibe agus béil
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Beartas Tomhaltóirí

all-activities 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Report on the Court of Auditors Special Report No 2/2000 on aid given by the European Union to Bosnia-Herzegovina with a view to restoring peace and th rule of law, together with the Commissions's replies - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0389/2000 -  
-
CONT 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on devoting attention to youth in policy measures outside youth policy EN  
- P5_DCL(2004)0035 - Tite ar lár  
Bart STAES , Eurig WYN , Saïd EL KHADRAOUI  
Dáta oscailte : 03-05-2004
Dáta don titim ar lár : 06-05-2004
Líon na sínitheoirí : 26 - 06-05-2004