Bart STAES : 6ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Groen (an Bheilg)

Comhalta 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : An Coiste um Rialú Buiséadach
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Rúis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : An Coiste um Rialú Buiséadach
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : An Coiste um Rialú Buiséadach

Comhalta ionadaíoch 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Chasacstáin, den AE agus den Chirgeastáin agus den AE agus den Úisbéiceastáin, agus don chaidreamh leis an Táidsíceastáin, an Tuircméanastáin agus leis an Mongóil
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : An Coiste Sealadach um Athrú Aeráide

all-activities 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on Protection of the Communities' financial interests - Fight against fraud - Annual report 2007 EN  
- REGI_AD(2008)414934 -  
-
REGI 
OPINION Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing a Community programme to improve the operation of taxation systems in the internal market (Fiscalis 2013) EN  
- CONT_AD(2006)380801 -  
-
CONT 
OPINION Draft opinion on the own initiative report on "The future of the European Union´s own resources" EN  
- CONT_AD(2006)380800 -  
-
CONT 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on devoting more attention to youth empowerment in EU policies EN  
- P6_DCL(2008)0033 - Glactha  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Marie-Hélène DESCAMPS , Ramona Nicole MĂNESCU , Christa PRETS , Bart STAES  
Dáta oscailte : 21-04-2008
Dáta don titim ar lár : 24-07-2008
Glactha (dáta) : 02-09-2008
Téacsanna atá glactha (leis an liosta de shínitheoirí) : P6_TA(2008)0390
Líon na sínitheoirí : 433 - 10-07-2008
Dearbhú i scríbhinn on noise nuisance caused by night flights EN  
- P6_DCL(2004)0048 - Tite ar lár  
Bart STAES , Pierre JONCKHEER  
Dáta oscailte : 15-11-2004
Dáta don titim ar lár : 15-02-2005
Líon na sínitheoirí : 32 - 15-02-2005

Liosta tinrimh 
Is sliocht as Miontuairiscí na suíonna iomlánacha den 6ú téarma parlaiminteach an taifead tinrimh seo. Is chun críocha faisnéise amháin a dhéantar an fhaisnéis ann a sholáthar agus cumhdaíonn sí téarma oifige an Fheisire i bParlaimint na hEorpa. Is sonraí loma iad agus níl na nithe seo a leanas san áireamh iontu: ceartúcháin i gcomhair neamhláithreacht a raibh údar maith léi de dheasca breoiteachta, saoire mháithreachais/saoire atharthachta, gnó údaraithe toscaireachta parlaimintí etc.